Investeringsvormen

Euram is gespecialiseerd in twee vormen van investeringen in woningvastgoed: cashflow-investeringen en projectontwikkeling.

Cashflow-investeringen

Dit zijn investeringen waarbij een bestaand complex met huurwoningen wordt aangekocht. Veelal zijn dit goed verhuurde objecten die al enige jaren oud zijn, en die we door slimme renovatie-rondes in waarde laten stijgen. Daarmee kunnen de huren worden verhoogd, en kan het project uiteindelijk tegen een hogere prijs worden doorverkocht. We noemen deze manier van investeren ‘value add’.

 

In de regel is de doorlooptijd van een cashflow-investering ongeveer 60 maanden. Doordat de woningen al bij de aankoop verhuurd zijn, levert deze investeringsvorm vanaf ’t eerste moment een stabiele en voorspelbare kasstroom op, met uitkeringen per kwartaal.

 

Het gemiddelde geprognosticeerde rendement ligt op 9,5% lineair per jaar*. Cashflow-investeringen hebben een meer ‘defensief’ karakter qua risicograad. Euram vervult uitsluitend de rol van ‘capital partner’, door uitsluitend een deel van het benodigde eigen vermogen te financieren.

 

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Projectontwikkeling

Dit is het hele proces van grondaankoop, plannen maken en geld bijeen brengen. Bij een ontwikkeling heeft de projectontwikkelaar de volledige regie in handen. Van het sluiten van de bancaire financiering – waarvoor zij tevens garant staat- tot het contracteren van de aannemer, het organiseren van de verhuur na oplevering tot de uiteindelijke doorverkoop van het gehele project.

 

Een volledig ontwikkeltraject duurt gemiddeld 24 tot 36 maanden. Een belangrijk verschil ten opzichte van cashflow-projecten is dat er in die twee tot drie jaar geen uitkeringen aan investeerders worden gedaan. De hoogte van die uitkering wordt duidelijk op het moment dat het opgeleverde project wordt doorverkocht. Op dat moment wordt de initiële inleg, samen met het behaalde verkooprendement, in één keer aan de investeerders uitgekeerd.

 

Euram participeert uitsluitend in ontwikkelingsprojecten met een gemiddeld geprognosticeerd rendement van 14%* lineair per jaar. Een ontwikkeling heeft een meer ‘offensief’ karakter qua risicograad. Ook bij ontwikkelingsprojecten vervult Euram uitsluitend de rol van ‘capital partner’, door uitsluitend een deel van het benodigde eigen vermogen te financieren.

Cashflow Projecten

Nieuwbouwprojecten