Disclaimer

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Aan deze obligatie zijn risico’s verbonden, zoals marktrisico, leegstandsrisico en renterisico. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het prospectus.